Essets gård

Essets gård är en gammal och välbevarad gårdsmiljö utanför Vänersborg. Här pågår ett återställande av byggnaderna och trädgården som anlades vid förra sekelskiftet.

Under säsong har vi försäljning av gårdens produkter, grönsaker, plantor och fårskinn.
Vi har även visningar för bokade grupper samt rådgivning kring äldre trädgårdar och växter.

Välkomna!

Mia och Henrik