Trädgården på Essets gård

Trädgården på Essets gård anlades under de första åren på 1900-talet och följer tidens stilideal. Inspirationen kom från dåtidens mode inom trädgårdskonsten och reagerade mot de äldre trädgårdarnas strama formspråk. Den karaktäriseras av en rundare, mjukare form. Det var t ex. vanligt med en rundel framför boningshuset, slingrande grusgångar, planteringar i olika svängda former, bersåer och buskage. Denna stil fick stor spridning i början på 1900-talet och influerade såväl mindre trädgårdar som de framväxande stadsparkerna.

Vårt intresse för odling och trädgårdshistoria väcktes på allvar då vi flyttade till Essets gård. På gården finns det kvar tydliga rester av den mindre parkanläggning som anlades kring år 1900. Vi håller nu på med ett långsiktigt arbete att restaurera och återuppbygga den i hög grad förfallna och igenväxta trädgården. Läs mer vårt arbete med trädgården och gårdsmiljön under projekt.

bild?

Skiss över trädgården vid Essets egendom, 1930.

bild?

Gårdsplanen framför huset och delar av trädgården.

bild?

Utsikt över del av trädgården med det gamla parkområdet i bakgrunden.