Historia

Gården Esset utanför Vänersborg har gamla anor. Den omnämns i jordeböckerna redan i början av 1600-talet. Där bodde då Sven på Esset, som var "exekutor i Naglum". Nuvarande mangårdsbyggnad har timmer som daterats till tidigt 1800-tal. Huset är en välbevarad salsbyggnad med sexdelad plan. Under 1800-talet ägdes gården av officerare som tjänstgjorde på det närbelägna regementet på Grunnebo hed. De första åren på 1900-talet byggdes huset till med sex meter i ett plan vid båda gavlarna. Detta gjordes av f.d. drängen Carl-Oskar Eriksson och hans hustru Bertha, född Burr, som blivit nyrika och köpt gården. Ericsson anlade också en parkanläggning med bl.a två växthus och en anställd trädgårdsmästare.

Essets gård

Vid Erikssons död ca 1930 köpte Vänersborgs kommun gården av änkefru Bertha. Gården arrenderades sedan av olika personer för att lämnas öde i mitten av 1980-talet. I mitten av 90-talet köptes en avstyckning med huvudbyggnad och kvarvarande uthus av Sven Sillén, som påbörjade en restaurering. 2004 köpte vi Essets gård av Sven. Vi fortsätter restaureringen och har också påbörjat ett återskapande av den stora trädgård som Eriksson anlade i början på 1900-talet.

bild?

Essets gård kring 1950

Arbete på gården, 1950-tal.