Projekt

Sedan 2005 har vi arbetat med att återuppbygga den gamla gårdsmiljö som en gång funnits på Essets gård. Mycket har handlat om att röja och rensa för att ta fram de gamla resterna av trädgården. Viktigt har också varit att restaurera de gamla byggnader som hör till gården, som behövs för vårt fortsatta arbete. Nedan följer en kort beskrivning av de större projekt vi genomfört sedan 2005.

Utedass Växthus Kryddgård Magasinet Jordkällare

Utedass

Det gamla utedasset var länge i bruk då det inte fanns någion toalett i boningshuset. Det är troligen byggt kring sekelskiftet 1900 och har samma utformning som boningshuset, hyvlad panel, plåttak och fjällpanel på dörrarna. Färgsättningen har ursprungligen också varit samma som på huset men någon gång under 1900-talet målades det över med falu rödfärg och förlorade därmed mycket av sin karaktär och koppling till boningshuset. Dasset har två avdelningar, med varsin dörr, och ett respektive tre hål.

Dasset var i rimligt gott skick före renovering men var i behov av ommålning, såväl fasad som fönster och tak. En del renovering av fasad och vädringstorn krävdes också. Bland annat återställdes något slags sopnedkast, som vi ännu inte helt klurat ut till vad det använts.En del av taket var bytt sedan tidigare då det blåst av i stormen Gudrun. Med ny färg har nu dasset återtagit sin rätta plats i gårdsmiljön och vi hoppas att vi framöver också skall kunna återställa dess funktion.

bild? bild? bild? bild? bild? bild? bild?

Växthus

Det gamla växthuset byggdes under de första åren på 1900-talet och är ett s.k gurkhus. Det är nergrävt i marken ca 1,5 m med en grund av betong. Arbetet med återuppbyggnadet tog sin början i att vi studerade äldre växthus och byggsätt. Sedan följde röjningsarbete, bl.a av den gamla raserade murstocken som använts för uppvärmning, grunden lagades och allt trävirke sågades och målades. Grundstocken lades på plats, gamla armeringsjärn användes som fäste, och plåt lades på stockens ytterkant. Efter det lyftes nockbrädan upp på ställning och fixerades, därefter restes gavlar och reglar efterhand mot nockbrädan. När träkonstruktionen var på plats lades glasen på plats och fästes med stift. Endast begagnat växthusglas användes och det blev många rutor att tvätta, skära och stifta. Arbetet 2008 avslutades i november med att en dörr sattes in. Våren 2009 har ägnats åt tillverkning och uppsättning av vädringsfönster, en sista röjning i växthuset och iordningställande av odlingsbäddar. I slutet på april planterades de första växterna, vin, fikon och tomater.

bild?

Kryddgården

Marken täcktes på hösten, med tidningar, gräsklipp samt lite fårgödsel och jord. På våren byggde vi formen med hjälp av reglar och utvidgade området till ca 12x6m. Formarna fylldes med drygt 1 dm jord blandad med sand och sedan planterade vi direkt. Varje del i kryddgården anpassades, när det gäller jord och näring, till de örter och perenner som skulle växa på respektive plats.

Magasinet

Taket var reparerat av tidigare ägaren men panelen var dålig och syllen rutten på framsidan. Den gamla panelen togs bort där det behövdes och med hjälp av domkrafter lyftes magasinet och stöttades så att syllen kunde bytas. Sedan satte vi upp panel, vindskivor, lagade dörrar och slutligen målades hela magasinet med Falu rödfärg.

Jordkällare

Jordkällaren var i gott skick invändigt men hela tegeltaket var mycket dåligt. Den gamla takkonstruktionen togs bort, helt taktegel sparades, och sandbädden på taket rensades från växtlighet. En ny takstomme byggdes och kläddes med tegel, det gamla takteglet räckte till en sida.